Wyszukaj:
O firmie
Informacje o firmie Vidicon
Vidicon Sp. z o.o.
50-265 Wrocław
ul. Bema 7-9
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000133890
NIP 899-010-67-52
REGON 005982172
Kapitał zakładowy: 731 250,00 złFirma Vidicon Sp. z o.o. powstała we Wrocławiu, w 1990 roku. Początkowo zajmowaliśmy się importem i dystrybucją elektronicznych systemów zabezpieczeń, w kolejnych latach poszerzyliśmy ofertę o telewizję przemysłową oraz systemy przeciwpożarowe.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem izraelskiej firmy Crow Electronic Engineering oraz włoskiej firmy Inim Electronics, współpracujemy także z renomowanymi firmami z Izraela, Włoch, Japonii, Tajwanu, Korei Płd. i Singapuru. Jako jedna z nielicznych firm, możemy zaoferować sprzęt do kompleksowego zabezpieczenia mieszkań, biur, banków, szkół, szpitali, hal produkcyjnych itp.

Równolegle do rozbudowy działu zabezpieczeń, w 1995 roku Vidicon rozpoczął działalność w dziedzinie klimatyzacji jako wyłączny przedstawiciel firm: Electra Consumer Products oraz RCOOL

Działamy także na rynkach międzynarodowych. Poprzez współpracę z partnerami z zagranicy sprzęt oferowany przez Vidicon jest dostępny na Węgrzech, w Czechach i Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estonii, na Ukrainie i w Rosji, na Białorusi i w Mołdawii. Stanowimy centrum dystrybucyjne na tę część Europy.

Ciągła dbałość o systematyczny rozwój firmy spowodowała rozpoczęcie w 1999 roku developerskiej działalności na rynku inwestycyjno-budowlanym. Współpraca z najlepszymi architektami i renomowanymi firmami budowlanymi pozwoliła na umieszczenie w ofercie ciekawych powierzchni biurowych i mieszkalnych w atrakcyjnych rejonach Warszawy.

Żywimy nadzieję, że zamieszczone przez nas informacje, dotyczące działalności firmy Vidicon, zainteresują Państwa i zachęcą do nawiązania współpracy z naszą firmą.

Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych danych lub szczegółów technicznych dotyczących naszych produktów.

Zespół VIDICON Sp. z o. o.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vidicon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-265) przy ul. Gen. Józefa Bema 7-9.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy związanej z zakupem przez Państwa towarów i usług w Vidicon Sp. z o.o. (Art. 6 ust.1 pkt. b RODO) oraz do celów analitycznych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust.1 pkt. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności marketing, w tym przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach, obsługi sprzedaży oraz usług posprzedażowych, w tym rozpatrywania reklamacji, ustaleń, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, w celach archiwalnych, w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów).

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora, w szczególności współpracujące z Vidicon Sp. z o.o. podmioty świadczące usługi kurierskie, informatyczne, ubezpieczeniowe, likwidacji szkód, prawne, partnerzy handlowi których oferta uzupełnia naszą.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wypełniania obowiązków związanych z kontrolą podatkową oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy oraz roszczeń podatkowych.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Państwa dane.

6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest niezbędne do realizacji umowy związanej z zakupem towarów i usług w Vidicon Sp. z o.o. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez Vidicon Sp. z o.o. tej umowy.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szybki Kontakt
tel.: +48 22 562 3000, +48 71 327 9060, fax.: +48 22 562 3030, e-mail: vidicon@vidicon.pl
AKTUALNOŚCI  |   NOWE PRODUKTY  |   PROMOCJE  |   SZKOLENIA  |   PRACA
CCTV  |   SSWIN  |   KLIMATYZACJA
O FIRMIE  |   KONTAKT