DNG 30
Mini centrala klimatyzacyjna (kanałowa) firmy ELECTRA

• Funkcja Autorestart
• Wysokowydajne sprężarki typu rotacyjnego i scroll
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R 410 A
• Łatwość montażu do sufitu
• Mała wysokość
• Możliwość montażu w pionie i w poziomie
(w wybranych modelach)
• Łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

Wydajność chłodnicza (W) 8500
EER 2,8 (C)
Zakres temperatur pracy (oC) 21o/46o
Wydajność grzewcza (W) 9000
COP 3,2 (C)
Zakres temperatur pracy (oC)
-10o/24o
POŁĄCZENIA CHŁODNICZE  
Max. długość całkowita rurociągu (m) 30
Max. różnica poziomów (m) 15
Średnica rury gazowej (cal) 5/8"
Średnica rury cieczowej (cal) 3/8"